Предмет

Настоящият документ представя общите условия за ползване на сайта TopTapeti.com, които заедно с нашата Политика за поверителност уреждат отношенията на фирма Грандекор ООД, притежаваща и управляваща сайта TopTapeti.com, с Вас, включително сключването на договор за покупко-продажба от електронния магазин.

Грандекор ООД е регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 202898745. 

Фирмата е регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер 429702. 

Продавач

Грандекор ООД, притежаваща и управляваща сайта и електронния магазин TopTapeti.com (наричанa по-долу "ние" или "Продавач").

Дефиниции

 • Сайт / Електронен магазин – TopTapeti.com

  Купувач / Клиент / Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Грандекор ООД по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др. 

  Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Купувача и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.) 

  Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта. 

  Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през електронния магазин, намерението си за закупуване на Стоки. 

  Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта. 

  Съдържание:
  - цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет; 
  - съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; 
  - всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; 
  - информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време; 

  Регистриране на поръчка - уведомление към Купувача, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин TopTapeti.com и е в статус за обработка. 

  Потвърждаване на поръчката - уведомление към Купувача, че е налице съгласие Продавача да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.

Общи приложения

Нашите условията за ползване на TopTapeti.com са задължителни за всички потребители на Сайта. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте се запознали с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно. 

Условията за ползване могат да бъдат променени едностранно от наша страна по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/купувачи. Имаме право да извършваме промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. 

Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки. Във всеки един случай на промяна в нашите общи условия, ние ще информираме за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване. 

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не означава, че останалите разпоредби са недействителни или неприложими. 

Ние полагаме сериозни усилия да поддържаме точността и коректността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, имайте предвид, че са възможни технически грешки или пропуски в тази информация. 

Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Ние не носим отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрираме, както и за друга информация, съдържаща се в тях. 

Ние имаме и запазваме всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

Сключване на договор

Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане. Продавачът ще изпрати на Купувача уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Купувача чрез имейл или по телефона. 

Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаване от страна на Купувача на имейл, SMS или телефонно обаждане от страна на Продавача, че потвърждава поръчката.

Онлайн продажба

Достъпът до TopTapeti.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки потребител навършил 18 години. Запазваме си правото по свое усмотрение да ограничим достъпа на който и да е потребител до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметнем, че това би било в наш ущърб по какъвто и да е начин. Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди, които Купувачът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност. 

Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него на тел: 0877 33 05 04 или на посочените на сайта адреси. Продавачът се задължава да съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679. 

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта.

Поръчка

Купувачът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. Добавянето на Стока в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката. 

Купувачът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. 

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Купувача Поръчка, за което следва да уведоми Купувача. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането.

Плащане

Всички цени в Сайта TopTapeti.com са крайни и включват ДДС, а плащанията се извършват с наложен платеж или по банков път.

Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаване на фактура в съответствие с действащото законодателство. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Купувача. 

Купувачът се съгласява получаването на фактурата да става по електронен път на имейла, посочен в Акаунта му, създаден при първа поръчка в електронния магазин. 

В случай, че Купувачът избере плащане с Наложен платеж, той трябва да запази касовия бон, който ще получи от куриера при плащането на Стоките в момента на получаване, тъй като той е неразделна част от електронната фактура, която Продавачът издава.

Доставка

Продавачът доставя поръчаните Стоки чрез куриерска фирма Еконт Експрес до личен адрес или до офис на куриерска фирма Еконт Експрес, в зависимост от избора на Купувача. В случай, че желаете доставка до офис на Еконт Експрес, моля посочете това в полето "Бележка" в секция "Данни за доставка", което ще видите при приключване на поръчка в електронния магазин.

Детайлите по отношение на доставката на Стоките включително, но не само тези относно срока на доставка не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Съответно Купувачът няма право на каквото и да е обезщетение, в случай че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена. Най-често забавянето, ако такова се случи, е поради независещи от нас причини.

Купувачът трябва да прегледа Стоките за транспортни дефекти в момента на получаването им от куриера.

Връщане на стока

Можете да се откажете от покупката си и да върнете закупен от нас артикул в рамките на 14 дни от датата на получаване при следните условия: 

- Артикулът трябва да е в ненарушен вид, в оригиналната си, ненарушена опаковка и да няма следи от зацапване - Артикулът трябва да бъдe върнат с всички придружаващи го документи и окомплектовки 

- Разходите за куриерска услуга при връщане са за сметка на купувача. Връщанията се извършват с куриерска фирма Еконт Експрес. 

- Всички суми се възстановяват в пълен размер, само по банков път, към лична или фирмена сметка (ако сте закупили артикула от името на юридическо лице), в срок до 14 дни от датата, на която получим обратно закупения от Вас артикул и установим, че горепосочените условията за връщане са спазени. 

С цел избягване на неудобства и недоразумения, моля свържете се с нас при желание за отказ от покупка или преди да върнете закупен от нас артикул! Телефон за контакт: 0877 33 05 04 (кликнете върху номера за да направите обаждане

След заявяване на желание за връщане и уточняване на детайли по процедурата за връщане с наш служител, ще Ви бъде посочен физически адрес за връщане на конкретната Стока. 

В случай, че поръчана и предварително платена стока не може да бъде Ви доставена поради независещи от нас причини, ние ще Ви информираме за това своевременно и ще възстановим по Ваша банкова сметка платената вече сума в пълен размер, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която установим този факт и Ви уведомим. 

Гаранции

Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция, в съответствие с действащото законодателство в България и гаранционната политика на съответния производител. 

Гаранционният срок на всеки артикул започва да тече от момента на изпращането му към Купувача.

Собственост

Собствеността на Стоките се прехвърля с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоките се удостоверява с подписване на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

Отговорност

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

Лични данни

Грандекор ООД, притежаваща и управляваща TopTapeti.com, е регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер 429702. Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679, Конвенция 108 /защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни/ и Закона за защита на личните данни в РБ, ние сме разработили и декларираме спазването на правила и мерки по GDPR, относими към обработването на личните данни на Купувачите и определяни в отделен документ - Политика за поверителност

   Форсмажорни обстоятелства

   Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

   Последна актуализация на 01.04.2021г.